Programar un timer Setting a Timer

Programar la operación de luces y enchufes - Setting a Schedule

Programar la simulación de presencia - Setting Presence Simulation

Aprende como crear un grupo - Learn how to create a group